Vår blogg

Så redovisar din idrottsförening rätt!

den 13 oktober 2022 12:38:52 CEST / av Teamet på Digitala Lagkassan inom ämne Förenkla ekonomiadministrationen

0 Kommentarer

Idrottsföreningar ska redovisa lön, ersättningar och skatteavdrag per person varje månad i arbetsgivardeklarationen. För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Det kan däremot finnas undantag för idrottsföreningar.

Läs mer

Är din idrottsförening beredd om Skatteverket knackar på?

den 3 juni 2022 13:01:12 CEST / av Teamet på Digitala Lagkassan inom ämne Förenkla ekonomiadministrationen

0 Kommentarer

Finns det lagkassor inom er förening?

Har ni inom er förening koll på hur en lagkassa bör hanteras och vilka lagkrav som gäller?
 Ur ett juridiskt perspektiv så tillhör en lagkassa föreningen och inte det enskilda laget. Detta medför att ni som idrottsförening har ett stort ansvar att säkerställa en korrekt hantering enligt gällande lagar. Skatteverket beskriver i sin folder: Klara, färdiga, gå! mer specifikt om hur föreningar bör agera och strukturera upp hanteringen.

Som förening bör ni säkerställa insyn i samtliga lagkassorna. Då lagkassorna tillhör föreningen så ska de också redovisas och finnas med i föreningens bokföring.
 
Hur kan din idrottsförening förbereda er och säkerställa att ni har rätt hanteringen:
  • Ta fram en policy för hur ni hanterar lagkassorna inom föreningen
  • Informera tränare, lagledare och föräldrar om reglerna som finns runt lagkassor
  • Erbjud utbildning för varje ny lagkassör och varje nytt lag som startas
  • Sätt upp rutiner och arbetssätt som effektiviserar arbetet och minskar administrationen både centralt i föreningen samt för de enskilda lagen
  • Säkerställ att "föreningens" pengar hanteras på ett korrekt och hållbart sätt där ni minskar riskerna och undviker hantering via privatpersoners egna konton
  • Ett upplägg via Digitala Lagkassan förenklar helheten och digitaliserar alla flöden vilket kommer spara mycket tid och underlätta hanteringen
Läs mer

Nytt år, nya rutiner & kanske ny kassör

den 23 december 2021 08:10:18 CET / av Rikard Sjöholm inom ämne Förenkla ekonomiadministrationen, Förenkla administrationen, Digitalisera föreningsarbetet

0 Kommentarer

16 punkter att ha koll på inför nya året

Snart stundar ett nytt spännande år. Oavsett idrott så innebär det för många föreningar byte på flera styrelseposter. Att ha en rutin för allt som ska göras av olika personer i styrelsen underlättar för att saker verkligen blir gjorda, blir gjorda i tid och när det gäller ekonomiansvaret att det inte blir stopp i maskineriet

Läs mer

11 smarta funktioner i Digitala Lagkassan

den 26 oktober 2021 07:00:00 CEST / av Rikard Sjöholm inom ämne Förenkla ekonomiadministrationen, Digitala lagkassor, Lagkassa konto, Digital Lagkassa

0 Kommentarer

Vår tjänst är en finansiell helhetslösning för både laget och föreningen där vi förenklat hela hanteringen av lagkontots administration. Allt från att göra in- och utbetalningar, skicka betalavier, påminna föräldrar, till att föreningen får redovisningsunderlag och insyn.  

Läs mer

7 steg att tänka på vid framtagande av en lagkassepolicy för din idrottsförening

den 13 september 2021 14:40:54 CEST / av Rikard Sjöholm inom ämne Förenkla ekonomiadministrationen, Lagkassor, Digital Lagkassa

0 Kommentarer

Inom Sveriges föreningsliv hanteras årligen stora summor i lagkassor. Flera undersökningar visar dock att många föreningar ofta helt saknar en policy för hur lagkassan ska hanteras. Det här innebär tyvärr att det ofta blir onödigt svåra situationer i föreningar där lagkassan hanteras på ett felaktigt sätt.

Läs mer