7 steg att tänka på vid framtagande av en lagkassepolicy för din idrottsförening

Inom Sveriges föreningsliv hanteras årligen stora summor i lagkassor. Flera undersökningar visar dock att många föreningar ofta helt saknar en policy för hur lagkassan ska hanteras. Det här innebär tyvärr att det ofta blir onödigt svåra situationer i föreningar där lagkassan hanteras på ett felaktigt sätt.

Det finns många tillfällen då det är bra med en tydlig policy för hur lagkassorna skall hanteras vid olika händelser, redovisas och upplösas. Det finns även legala krav som är bra att informera om och rätta sig efter.

kassalada bloggbild2

Den här guiden är till stöd för idrottsföreningens styrelse när ni arbetar fram er egen policy för hur ni ska hantera lagens kassor. Vi rekommenderar även att ni laddar ner Skatteverkets broschyr ”Klara, färdiga, gå – Idrott & Skatter här - för idrottsföreningar där de beskriver hur lagkassor ska hanteras.Skatteverket DLK

7 steg att tänka på vid framtagande av en lagkassepolicy

Följande punkter bör tas med (i vår checklista nedan får du utförlig information om varje punkt):

  1. Nulägesanalys – inventera hela föreningens lagkassesituation
  2. Definiera syftet med en lagkassa
  3. Beskriv hanteringen av lagkassan och bankkonto
  4. Bestäm vilka intäkter som tillfaller det enskilda laget och vad som går till förening
  5. Utveckla en policy runt intäkter som förvärvas i föreningen
  6. Beskriv hur lagkassan ska användas av det enskilda laget
  7. Förtydliga vad som gäller när förutsättningarna runt ett lag förändras

Guide: 7 steg att tänka på för att ta fram en lagkassepolicy

 

Är du nyfiken på att veta mer om hur er förenings lagkassor kan digitaliseras eller vilka föreningstjänster vi erbjuder? Läs gärna mer om Digitala Lagkassan här.

Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta mig.

Rikard Sjöholm