Vår blogg

Nytt år, nya rutiner & kanske ny kassör

den 23 december 2021 08:10:18 CET / av Rikard Sjöholm

16 punkter att ha koll på inför nya året

Snart stundar ett nytt spännande år. Oavsett idrott så innebär det för många föreningar byte på flera styrelseposter. Att ha en rutin för allt som ska göras av olika personer i styrelsen underlättar för att saker verkligen blir gjorda, blir gjorda i tid och när det gäller ekonomiansvaret att det inte blir stopp i maskineriet

nytt år nya rutiner digitala lagkassan

Alla idrottsföreningar har inte råd att ha en kanslist som sköter mycket av det administrativa utan det är helt avhängt på styrelsen själv. Här kommer en kort checklista inför nya året att tänka på och stämma av  - särskilt kring när föreningen har en ny ordförande eller kassör.

 • Skapa ett särskilt styrelseprotokoll som visar vilka som är nya firmatecknare
 • Skicka in protokollet till er bank, revisorn, ev bokföringsbyrån, SKV mfl i god tid
 • Uppdatera uppgifterna till Bolagsverket, här
 • Informera ert idrottsförbund/distrikt om nya styrelsemedlemmar
 • Se till att nya kassören har tillgång till all tidigare ekonomisk rapportering
 • Uppdatera er webbplats med de nya styrelseledamöterna
 • Uppdatera webbplatsen med ev nya lagkassörer/lagledare/tränare/coacher 
 • Analysera vad som behöver förbättras i den ekonomiska rapporteringen
 • Skapa ett projekt för att kunna digitalisera och förbättra era ekonomiska rutiner
 • Se till att de nya ev har inlogg till Idrottonline etc för LOK-stöd
 • Mejla ut till föräldrar, tränare, lagledare och medlemmar om nya styrelsen
 • Bjud in till ett digitalt medlemsmöte där nya styrelsen presenterar sig
 • Mejla ut till tränare och lagledare om ev (nya) ekonomiska rutiner
 • Se över alla föreningens policyer och rapporteringsdokument för uppdatering
 • Ta gärna fram ett s.k Årshjul för att planera viktiga hållpunkter under året
 • Och ta fram en lagkassepolicy

Kontakta oss om ni vill veta mer om hur din förening och era lag kan förbättra hanteringen av av lagkassorna digitalt!

Bästa hälsningar

Rikard Sjöholm (kontakta gärna mig vid ev frågor: rikard@digitalalagkassan.se)

Ämnen: Förenkla ekonomiadministrationen, Förenkla administrationen, Digitalisera föreningsarbetet

Rikard Sjöholm

Skrivet av Rikard Sjöholm

Rikard Sjöholm är VD för Digitala Lagkassan.