Vår blogg

Är din idrottsförening beredd om Skatteverket knackar på?

den 3 juni 2022 13:01:12 CEST / av Teamet på Digitala Lagkassan

Finns det lagkassor inom er förening?

Har ni inom er förening koll på hur en lagkassa bör hanteras och vilka lagkrav som gäller?
bloggbanner Om Skatteverket knackar på Li
 Ur ett juridiskt perspektiv så tillhör en lagkassa föreningen och inte det enskilda laget. Detta medför att ni som idrottsförening har ett stort ansvar att säkerställa en korrekt hantering enligt gällande lagar. Skatteverket beskriver i sin folder: Klara, färdiga, gå! mer specifikt om hur föreningar bör agera och strukturera upp hanteringen.

Som förening bör ni säkerställa insyn i samtliga lagkassorna. Då lagkassorna tillhör föreningen så ska de också redovisas och finnas med i föreningens bokföring.
 
Hur kan din idrottsförening förbereda er och säkerställa att ni har rätt hanteringen:
  • Ta fram en policy för hur ni hanterar lagkassorna inom föreningen
  • Informera tränare, lagledare och föräldrar om reglerna som finns runt lagkassor
  • Erbjud utbildning för varje ny lagkassör och varje nytt lag som startas
  • Sätt upp rutiner och arbetssätt som effektiviserar arbetet och minskar administrationen både centralt i föreningen samt för de enskilda lagen
  • Säkerställ att "föreningens" pengar hanteras på ett korrekt och hållbart sätt där ni minskar riskerna och undviker hantering via privatpersoners egna konton
  • Ett upplägg via Digitala Lagkassan förenklar helheten och digitaliserar alla flöden vilket kommer spara mycket tid och underlätta hanteringen
policy lagkassa omslag 1080
Ta hjälp av oss innan Skatteverket knackar på.
Börja med att ladda ner vår guide kring en lagkassepolicy.
 
Guide: 7 steg att tänka på för att ta fram en lagkassepolicy
 
 
 
Med vår tjänst får föreningen en helhetslösning, full insyn  i lagkassorna samt tillgång till alla underlag som behövs för bokföringen. Läs mer i vår Kunskapsbank 
 
 

Ämnen: Förenkla ekonomiadministrationen