Vår blogg

Så redovisar din idrottsförening rätt!

den 13 oktober 2022 12:38:52 CEST / av Teamet på Digitala Lagkassan

Idrottsföreningar ska redovisa lön, ersättningar och skatteavdrag per person varje månad i arbetsgivardeklarationen. För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Det kan däremot finnas undantag för idrottsföreningar.

Redovisning av idrottsersättning

Alla idrottsföreningar är kanske inte arbetsgivare men många är det och är du t ex ny i en styrelse i en idrottsförening eller arbetar med administration på kansliet är detta viktig information att känna till:

Så här skriver Skatteverket:

När din förening betalar ut 100 kronor eller mer i lön eller ersättning under ett år ska ni lämna uppgift om det till Skatteverket. Vanligtvis ska ni även betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag när ni gör en utbetalning på 1000 kronor eller mer.

I följande fall behöver ni inte betala arbetsgivaravgift eller göra skatteavdrag:

  • Ni betalar ut en ersättning på mindre än 1000 kronor per kalenderår, eller
  • Ni är en idrottsförening som betalar ut ersättning till idrottsutövare eller t ex tränare och ersättningen är mindre än 24 150 kronor/utövare för kalenderåret 2022

Läs mer om detta här:

SKVs sida Redovisa rätt

Vill du veta mer om vad vi på Digitala Lagkassan kan hjälpa din idrottsförening med när det gäller redovisning och hantering av föreningens lagkassor, klicka här

Ämnen: Förenkla ekonomiadministrationen