Så redovisar din idrottsförening rätt

Idrottsföreningar ska redovisa lön, ersättningar och skatteavdrag per person varje månad i arbetsgivardeklarationen. För ideella föreningar gäller samma regler som för andra arbetsgivare. Det kan däremot finnas undantag för idrottsföreningar.

redovisa lagkassan rätt dlk


Alla idrottsföreningar är kanske inte arbetsgivare men många är det och är du till exempel ny i en styrelse i en idrottsförening eller arbetar med administration på kansliet är detta viktig information att känna till:

Så här skriver Skatteverket:

"När din förening betalar ut 100 kronor eller mer i lön eller ersättning under ett år ska ni lämna uppgift om det till Skatteverket. Vanligtvis ska ni även betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag när ni gör en utbetalning på 1000 kronor eller mer."

I följande fall behöver ni inte betala arbetsgivaravgift eller göra skatteavdrag:

  • Ni betalar ut en ersättning på mindre än 1000 kronor per kalenderår.
  • Ni är en idrottsförening som betalar ut ersättning till idrottsutövare eller tränare, och ersättningen är mindre än 24 150 kronor/utövare för kalenderåret 2022. 

Läs mer om detta här:

Redovisa rätt Skatteverket

Vill du veta mer om vad vi på Digitala Lagkassan kan hjälpa din idrottsförening med när det gäller redovisning och hantering av föreningens lagkassor, klicka här


Med vänliga hälsningar,
Teamet på Digitala Lagkassan