Vår blogg

Har din idrottsforening en strategi för värdegrundsarbetet?

den 22 december 2022 14:30:59 CET / av Teamet på Digitala Lagkassan inom ämne Värdegrundsarbete inom idrotten

0 Kommentarer

I företag så väl som organisationer blir värdegrundsarbetet allt viktigare - ja kanske ett av de allra viktigaste strategiska delarna som din idrottsförening bör arbeta fram. Här handlar det om att ha en tydlig värdegrund och sedan gå från ord till handling.

I framförallt större elitföreningarna börjar detta bli så pass viktigt att t o m blivande sponsorer kräver att det finns tydligt framtaget och att den ansvarige för detta arbete inom föreningen är med i diskussioner kring framtida samarbete/sponsoruppdrag.Så här skriver SISU:

Läs mer