Har din idrottsförening en strategi för värdegrundsarbetet?

I företag och organisationer blir värdegrundsarbetet allt viktigare, kanske ett av de allra viktigaste strategiska delarna som din idrottsförening bör arbeta fram. Här handlar det om att ha en tydlig värdegrund och sedan gå från ord till handling.

I framförallt de större elitföreningarna börjar detta bli så pass viktigt att blivande sponsorer kräver att det finns en tydlig värdegrund.  Den ansvarige för detta arbete inom föreningen är med i diskussioner kring framtida samarbeten och sponsoruppdrag.

Namnlös design-Feb-06-2024-01-55-09-6330-PM

Så här skriver SISU:
"Värdegrund handlar om gemensamma och överenskomna värderingar. Värderingar som ger sig uttryck i ditt sätt att vara och i det du gör. Du som ledare inom idrotten kan göra skillnad genom att göra värdegrunden till en del av ditt ledarskap. Det handlar om att se till att det du säger och gör går i linje med det värdegrunden står för."


 Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Vad innebär organisationens värdegrund i konkreta beteenden hos era ledare och medlemmar?
  • Hur utformar ni er verksamhet för att efterleva denna värdegrund?
  • Hur ser er organisation till att följa upp verksamheten, det vill säga, se till att värdegrunden efterlevs?

Vi rekommenderar att läsa mer om detta och använda det fina material som SISU tagit fram om inkluderande idrott:

SISU - Läs mer här


Nyfiken på att veta mer om hur Digitala Lagkassan kan hjälpa din förening eller lag att skapa en säker, smidig och transparent hantering av lagkassorna? Klicka här för att läsa mer eller kontakta oss så berättar vi gärna! 


Med vänliga hälsningar, 
Teamet på Digitala Lagkassan