Vår blogg

Har din idrottsforening en strategi för värdegrundsarbetet?

den 22 december 2022 14:30:59 CET / av Teamet på Digitala Lagkassan

I företag så väl som organisationer blir värdegrundsarbetet allt viktigare - ja kanske ett av de allra viktigaste strategiska delarna som din idrottsförening bör arbeta fram. Här handlar det om att ha en tydlig värdegrund och sedan gå från ord till handling.

I framförallt större elitföreningarna börjar detta bli så pass viktigt att t o m blivande sponsorer kräver att det finns tydligt framtaget och att den ansvarige för detta arbete inom föreningen är med i diskussioner kring framtida samarbete/sponsoruppdrag.

Blogg värdegrundsarbete idrottsförening Digitala Lagkassan

Så här skriver SISU:

"Värdegrund handlar om gemensamma och överenskomna värderingar. Värderingar som ger sig uttryck i ditt sätt att vara och i det du gör. Du som ledare inom idrotten kan göra skillnad genom att göra värdegrunden till en del av ditt ledarskap. Det handlar om att se till att det du säger och gör går i linje med det värdegrunden står för."

Frågor att reflektera över och diskutera:

  • Vad innebär organisationens värdegrund i konkreta beteenden hos era ledare och medlemmar?
  • Hur utformar ni er verksamhet för att efterleva denna värdegrund?
  • Hur ser er organisation till att följa upp verksamheten, det vill säga se att värdegrunden efterlevs?

Vi rekommenderar varmt att läsa mer om detta och använda det fina material som SISU tagit fram om Inkluderande idrott:
Från Ord till Handling - läs mer på SISUs webbplats här


Nyfiken på att veta mer vad vi på Digitala Lagkassan gör, klicka här

Vi håller flera gånger i månaden webinarer där vi presenterar vår tjänst. Aktuella datum hittar du i vår Kunskapsbank och det närmast kommande på vår startsida. Vi hoppas vi ses på ett av dem.

Digitala Lagkassans Kunskapsbank

Vänligen
Teamet på Digitala Lagkassan

Ämnen: Värdegrundsarbete inom idrotten