Beställ vår Checklista - Policy för lagkassor i 7 steg

7 saker att ta med i en policy för föreningens lagkassor

Den här Checklistan har vi tagit fram för att vi själva är eller har varit aktiva i olika idrottsföreningar och i allra högsta grad har erfarenhet av att hantera lagkassor. 

Vi ser att det i många föreningar är väldigt otydligt vad som gäller och hur man bör hantera dessa.

Den här guiden är till för din idrottsförening som inte har en policy eller där detta är otydligt. Tanken är att den ska fundera som stöd för föreningens styrelse när ni själva ska ta fram en policy.

Nästa steg är att skapa digitala lagkassor så att det blir tydligt, och ordning och reda för alla, förening, lag, föräldrar och ledare.

 kassalada_digitallagkassa


Vi hoppas du får nytta av Checklistan

Teamet på Digitala Lagkassan

Här beställer du checklistan