13 tips på att få deltagare till årsstämmor och föreningsmöten

Vi är nog många som har varit på olika typer av årsstämmor i föreningar vi är engagerade i. Kanske håller du med om att en del av dessa möten inte alltid genomförs på ett så roligt sätt.  

Årsstämmor och föreningsmöten är viktiga tillfällen för medlemmar att vara delaktiga och påverka beslutsfattandet inom en förening. Tyvärr är det alltför vanligt att dessa möten inte lockar så många deltagare, vilket kan minska engagemanget och beslutsförmågan i föreningen. Ibland är det så pass få deltagare att man knappt är beslutsmässiga, vilket kan påverka det demokratiska beslutsfattandet både kort- och långsiktigt. Många kan efteråt ha åsikter eller tyckanden om beslut som tagits, trots att man faktiskt inte var där.

Dessvärre verkar denna trend fortsätta, särskilt bland dagens föräldrar med barn som ägnar sig åt idrott. På grund av arbetsförhållanden och skiftande arbetstider är det inte lika enkelt för dem att delta i olika möten på tidiga eftermiddagar eller kvällar, utöver att hämta och lämna barnen från träningarna.

Det är med andra ord lättare sagt än gjort att få fler personer till dessa möten, men vi har tagit fram lite tips på vad ni kan göra. Vi hoppas att ni ska kunna locka fler personer att delta i årsmöten och föreningsmöten dit föräldrar och medlemmar bjuds in.

Vi har tidigare skrivit en blogg om vikten av att skapa en ungdomsstyrelse. Det är ett sätt att locka även de äldre ungdomarna att delta på till exempel årsmöten, särskilt om de får chansen att presentera sig och sin styrelse och få vara med och påverka beslut. Genom att testa dessa tips kan din förening förhoppningsvis öka närvaron och skapa en levande och dynamisk gemenskap inom föreningen. 

1. Kommunicera på rätt sätt
En framgångsrik kommunikation är nyckeln till att locka fler deltagare till årsstämmor och föreningsmöten. Se till att använda olika kanaler för att nå ut till medlemmarna, såsom e-post, sociala medier och föreningens hemsida. Ibland kan till och med sms eller ett telefonsamtal bidra till att folk kommer, även om detta förstås kräver en hel del resurser. 

2. Skapa en tydlig och engagerande inbjudan 
För att göra mötet mer underhållande och engagerande är det viktigt att skapa en inbjudan som är både rolig och informativ, där syftet med mötet framgår tydligt och där medlemmarnas möjlighet att påverka föreningens framtid betonas. Det handlar inte bara om att skicka ut en kallelse med tid och plats. Var inte rädd för att påminna medlemmarna flera gånger inför mötet, så att de inte glömmer bort det. Att bjuda in till både fysiskt och digitalt möte är nästan ett krav idag för att få fler att delta så se till att ni har tekniska förutsättningar för det. Vi har skrivit en Checklista om detta här. 

3. Planera mötet noggrant
Ett välplanerat möte är mer benäget att locka deltagare. Se till att fastställa ett datum och tidpunkt som passar för majoriteten av medlemmarna. Skapa en tydlig dagordning som beskriver ämnena som kommer att diskuteras under mötet. Se till att det finns tillräckligt med tid för frågor och diskussioner. Ju mer strukturerat och organiserat mötet är, desto mer benägna är medlemmarna att delta.

4. Skapa en engagerande agenda
För att locka fler deltagare till årsstämmor och föreningsmöten är det viktigt att erbjuda en agenda som är relevant och engagerande. Variera ämnena och inkludera punkter som berör medlemmarnas intressen och behov.

5. Bjud in externa gäster att presentera saker
För att hålla mötet intressant kan du också bjuda in en spännande talare eller experter på specifika ämnen som är relaterade till föreningens verksamhet. Att erbjuda något utöver de vanliga punkterna på dagordningen kan locka fler personer att delta. Bjud in till exempel in personer från:

- fritids/idrottsnämnden i kommunen
- från Riksidrottsförbundet eller Sisu som kan berätta om sin verksamhet
- en för föreningen känd idrottsprofil
- har ni elitlag, bjud in tränare att berätta om läget
- bjud in era sponsorer att presentera sig och erbjuda något till deltagare
- ta fram en goodiebag (från t.ex. sponsorer)

6. Skapa en positiv atmosfär
Stämningen och atmosfären på mötet spelar en stor roll för att locka fler deltagare. Se till att möteslokalen är inbjudande och bekväm. Skapa en avslappnad och välkomnande atmosfär genom att hälsa alla välkomna och uppmuntra till deltagande och interaktion. Var noga med att ge utrymme för medlemmarna att uttrycka sina åsikter och känna sig hörda.

Håll mötet i en inspirerande miljö, som lockar och skapar nyfikenhet. Det skulle till exempel kunna vara hos en sponsor, på en spännande restaurang eller ett känt landmärke/lokal i er ort. Att skapa engagemang under årsstämman i en förening är avgörande för att få medlemmarna att känna sig delaktiga och vilja delta aktivt. Nedan är några förslag på hur man kan skapa engagemang under årsstämman.


7. Interaktiva presentationer
Undvik att enbart ha en monologisk presentation där styrelsen går igenom punkterna på dagordningen. Istället kan du använda interaktiva metoder för att engagera medlemmarna. Använd dig av bilder, diagram och visuella hjälpmedel för att göra informationen mer tillgänglig och intressant. Se till att ha tid för frågor och diskussioner efter varje presentation.  Alla är inte kunniga i ekonomi så för att skapa engagemang så gör en kort "ordlista", där ni tar med vad olika siffror och begrepp betyder, så får ni förhoppningsvis ett större intresse. 

8. Dela medlemmarnas framgångshistorier
Be medlemmarna att dela sina personliga framgångshistorier eller berättelser om hur föreningen har påverkat dem positivt. Detta ger en känsla av samhörighet och kan inspirera andra att bli mer engagerade och delta aktivt.

9. Skapa diskussionsgrupper
Dela upp mötesdeltagarna i mindre diskussionsgrupper för att diskutera specifika ämnen eller projekt. (Om möjligt möblera om lokalen så det blir mindre bord där man kans sitta 4/6 personer). Detta ger medlemmarna möjlighet att bli mer involverade och ta aktivt del i föreningens verksamhet. Arbetsgrupper kan också ge möjlighet till nätverkande och samarbete mellan medlemmarna.

10. Utbilda medlemmarna
Planera korta utbildningssessioner under årsstämman där du kan informera medlemmarna om olika aspekter av föreningens arbete eller aktuella ämnen inom föreningslivet. Detta ger medlemmarna en möjlighet att lära sig nya saker och ökar förståelsen för föreningens verksamhet.

11. Skapa utrymme för medlemsinitiativ
Ge medlemmarna möjlighet att lägga fram egna förslag och initiativ under årsstämman. Detta kan vara i form av öppna diskussionsforum eller möjlighet att skriftligen lämna in förslag innan mötet. Genom att inkludera medlemmarnas idéer och förslag skapas en känsla av ägarskap och engagemang.

12. Använd teknik och sociala medier
Utöver det fysiska mötet kan du använda teknik och sociala medier för att skapa engagemang. Live-streama årsstämman eller skapa en mötes-länk där medlemmarna kan logga in och delta, ställa frågor eller rösta på beslut. Använd också sociala medier och be lagledarna i lagen att hjälpa till att sprida information om årsstämman och involvera medlemmarna genom att bjuda in till diskussioner och samtal.

13. Erbjud att köpa fika/kaffe/mackor eller gemensam fika efteråt
Erbjud fika eller boka upp ett gemensamt fikaställe/restaurang dit ni kan gå efteråt. Stäm till exempel av med en sponsor som kanske har ett sådant ställe om ni kan få träffas där.

Genom att implementera dessa tips kan du och din idrottsförening skapa en engagerande och delaktig atmosfär före, under och efter själva årsstämman i föreningen. Genom att ge medlemmarna möjlighet att delta, uttrycka sina åsikter och ta aktiv del i föreningens beslutsfattande process kan ni öka intresset och engagemanget inom föreningen.