Vår blogg

Sök statsbidrag för läxhjälp i din idrottsförening

den 26 september 2022 13:08:43 CEST / av Teamet på Digitala Lagkassan

Sök statsbidrag för läxhjälp i din idrottsförening

Det finns mycket din idrottsförening kan göra för att stödja era ungdomar i sin idrottsutveckling så väl som i skolarbetet. Allt fler idrottsföreningar har börjat erbjuda läxhjälp innan träningarna.

Vi tycker att detta är ett jättefint initiativ - skolan blir allt mer krävande och när ungdomarna kommer upp i högstadiet blir det tuffare att hinna med skolan samtidigt som antalet träningar och matcher ökar. Träningstiderna blir ofta senare på kvällen osv.

happy students group  study in classroom

Vi tror också att i framtidens idrottsföreningar kan skola och idrott komma att integreras ännu mer - och detta med läxhjälp är ett steg på vägen.

Att erbjuda läxhjälp kan bli en win-win-win, för ungdomarna i ett lag, föreningen och de äldre spelarna. Där de äldre kan hjälpa de yngre och dessutom få ersättning i form av

"studdybuddy" samt att föreningen ökar nätverkande och klubbkänslan mellan olika åldersgrupper.

Din idrottsförening kan ansöka om ett statsbidrag från Skolverket. Så här skriver Skolverket själva på sin webbplats:

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska gå till kostnader för att anordna frivillig läxhjälp till elever. Det innebär hjälp med läxor och annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid. Läxhjälpen ska ledas av lärare eller annan personal som huvudmannen bestämmer är lämplig att ge läxhjälp.

Bidraget kan gå till kostnader för

  • lön för personal som leder läxhjälpen
  • lokaler
  • teknisk utrustning
  • undervisningsmaterial
  • skolskjuts
  • mellanmål
  • lön för övrig personal (till exempel administration och samordning)

Bidraget ska gå till kostnader som uppstår med anledning av att frivillig läxhjälp anordnats. Bidraget får inte användas för befintliga kostnader.

Intresserad av att läsa mer - klicka på knappen nedan:

Information om statsbidrag för läxhjälp till föreningar

Är du nyfiken på vad vi på Digitala Lagkassan kan bidra med för att förbättra och förenkla hanteringen av lagkassor i din förening kan du läsa mer här.

Ämnen: Läxhjälp