Mall för att formulera en lagkassepolicy

Många idrottsföreningar i Sverige saknar en policy för hanteringen av alla sina lagkassor. En del hävdar bestämt att de inte lägger sig i sina lags lagkassehantering. Men lagkassorna ägs enligt lag av idrottsföreningen och det finns tydliga lagkrav från Skatteverket och Riksidrottsförbundet kring föreningens hantering av lagkassor. Och för att möta dessa lagkrav bör din idrottsförening ha en tydlig policy.

lagkassepolicy mörk

Om din förening saknar en policy så har vi tagit fram en guide i 7 steg som är jättebra att ta upp på ett kommande styrelsemöte, och som kan vara grunden till att skapa en policy för hanteringen av lagens lagkassor. 

Och i nästa steg  bör publiceras på webben och presenteras för alla lagkassörer och i sin tur för alla föräldrar.


Mallen

Vi har nu som en utveckling på vår guide tagit fram en mall som din idrottsförening kan använda som underlag för att formulera er egen lagkassepolicy efter att ni tagit beslut om att skapa en policy.

Mallen är i word-format så det är enkelt att anpassa den med egna formuleringar och texter samt med:

  • logotype
  • föreningsnamn
  • föreningens typsnitt
  • adress, organisationsnummer etc
Den kan ses som en hjälp till att komma igång men självklart kan din förening anpassa den och skräddarsy den utifrån era egna ord. Men förhoppningsvis fungera som ett bra underlag istället för att börja helt från scratch.

Vill du ladda ner mallen i word-format, kan du göra det här:

Beställ vår Mall - formulera en lagkassepolicy


Guiden

Vill du även ladda ner vår Guide - 7 steg för att skapa en lagkassepolicy" kan du göra det här. Den är bra att börja med och läsa igenom och följa för att sen skapa sjäva policyn.

Beställ Guiden om Lagkassepolicy här