Lagkassorna tillhör idrottsföreningen

Har er förening lagkassor som behöver hanteras? Är ni medvetna om hur ni på rätt sätt ska hantera lagkassorna och vilka lagkrav som gäller? 

Ur ett juridiskt perspektiv så tillhör lagkassorna föreningen och inte det enskilda laget. Det här medför att ni som idrottsförening har ett stort ansvar att säkerställa en korrekt hantering enligt gällande lagar. Samtidigt är det viktigt att notera att de pengar som samlats in av det enskilda laget också är avsedda för deras användning.
 
Skatteverket beskriver i sin folder Klara, färdiga, gå! mer specifikt om hur föreningar bör agera och strukturera upp hanteringen. Som förening bör ni säkerställa insyn i samtliga lagkassor. Då lagkassorna tillhör föreningen så ska de också redovisas och finnas med i föreningens bokföring.

Tips på hur din idrottsförening kan förbereda er och säkerställa att ni har rätt hantering:
 
  • Ta fram en policy för hur ni hanterar lagkassorna inom föreningen.

  • Informera tränare, lagledare och föräldrar om reglerna som finns runt lagkassor och beskriv policyn. 

  • Erbjud utbildning för varje ny lagkassör och varje nytt lag som startas.

  • Ta fram rutiner och ett arbetssätt som effektiviserar arbetet och minskar administrationen både centralt i föreningen samt för de enskilda lagen.

  • Säkerställ att pengarna hanteras på ett korrekt och hållbart sätt där ni minskar riskerna och undviker hantering via privata konton.

    Några av fördelarna med att använda Digitala Lagkassan för att säkerställa en korrekt hantering: 

  • Ett upplägg via Digitala Lagkassan förenklar helheten och digitaliserar alla flöden vilket kommer spara mycket tid och underlätta hanteringen. 

  • Alla insättningar och uttag hanteras via Digitala Lagkassans klientmedelskonto, vilket ökar säkerheten och minskar risken för fusk och förskingring. 

  • Föreningens ekonomiansvarig får full insyn i alla lagkassorna, allt samlat på en digital plattform.

 
Ta hjälp av oss innan Skatteverket knackar på! 
Börja med att ladda ner vår checklista kring att ta fram en lagkassepolicy. 
Beställ checklistan för att skapa en lagkassepolicy