5 tips - engagera seniorer i föreningslivet

I en värld där många föräldrar har ont om tid och inte alltid önskar delta aktivt i idrottsföreningar, står många inför en utmaning. Detta är en betydelsefull strategisk fråga att adressera under kommande strategimöten för dig som leder eller är aktiv i styrelsen för en idrottsförening. När det blir svårare att engagera föräldrar i olika uppdrag påverkar det hela verksamheten på lång sikt.

Föreningslivet spelar en central roll i det lokala samhället och erbjuder en känsla av gemenskap. Det är inte alltid så enkelt att få hjälp, inte bara inom lagen utan även i föreningen som helhet. Många barn deltar också idag i flera olika aktiviteter under veckan. Föräldrarna kan ha svårt att hitta tid för engagemang på grund av arbetskrav, pendling och andra åtaganden.

En viktig lösning är att etablera samarbeten med seniorföreningar i området där din idrottsförening verkar. Det finns många äldre människor som upplever ensamhet och skulle uppskatta att få nya vänner och delta i aktiviteter där de kan bidra efter sina förmågor. Många seniorer har tidigare varit aktiva idrottare eller har haft barn som varit engagerade inom idrotten. Genom att skapa samarbeten som det här kan ni både stärka er förening och berika samhället med en meningsfull gemenskap.

Happy volunteer family separating donations stuffs on a sunny day

5 tips på hur ni kan komma i gång med samarbetet: 

1. Inom vilka sammanhang vill ni samarbeta? 
Identifiera i styrelsen inom vilka områden ni kan samarbeta med seniorföreningar eller där ni kan behöva hjälp. Det kan till exempel inkludera att stödja seniorlagen vid deras hemmamatcher, biljettförsäljning, stå i kiosken, erbjuda hjälp under cuper och andra evenemang. Möjligheterna är många och behoven varierar.

2. Lista vilka seniorföreningar som finns
PRO, SPF, Aktiva seniorer i Stockholm är exempel på föreningar som engagerar äldre personer. Vänd er även till kommunen och se över möjligheterna att få hjälp att marknadsföra att ni söker volontärer till olika saker. Utse en ansvarig för detta i styrelsen som skapar en plan för arbetet.

3. Intern kommunikation
Kommunicera behovet av kontakt med seniorer. Be medlemmar om tips på personer, föreningar eller andra resurser som kan vara till hjälp. Många föräldrar till barn i föreningen har själva föräldrar som kan vara intresserade av att hjälpa till. En del av dem har troligtvis också tidigare erfarenhet av idrott eller styrelsearbete och delar samma passion för sporten.

4. Extern kommunikation
Kontakta seniorföreningar och bjud in till informationsmöte. Kontakta eventuellt en lokaltidning, fråga om att få annonsera gratis eller om dem kan skriva en artikel om ert engagemang. 

5. Informationsmöte
På informationsmötet kan ni presentera er verksamhet och vilka typer av uppgifter som seniorerna kan delta i. Ett extra incitament kan vara att erbjuda dem medlemskap i er förening, vilket både ökar era intäkter och ger dem en meningsfull gemenskap inom idrotten.


Detta samarbete kommer att vara givande för alla parter. Det kan bidra till positivt CSR-arbete samtidigt som det ger glädje åt äldre personer som kanske känner ensamhet och som fortfarande har en stark passion för föreningslivet.