Beställ mall för Sponsoravtal

Sponsoravtal

Vi har tagit fram en mall som din idrottsförening kan använda som underlag för att formulera er egen lagkassepolicy. Mallen är i word-format så det är enkelt att anpassa den med egna formuleringar och texter samt med:

Vi har tagit fram en mall som din idrottsförening kan använda som underlag för att formulera er egen lagkassepolicy. Mallen är i word-format så det är enkelt att anpassa den med egna formuleringar och texter samt med:

  • logotype
  • föreningsnamn
  • föreningens typsnitt
  • adress, organisationsnummer etc
Mall sponsoravtal_mall