Beställ Checklistan

6 tips på hur ni kan engagera unga idrottare
genom en ungdomsstyrelse

I den här Checklistan får du och din idrottsförening tips på hur framtidens idrottsförening kan utformas och utvecklas för att stärka och upprätthålla engagemanget hos unga idrottare.

I checklistan står det även om hur ni kan få deras föräldrar och övriga medlemmar att stötta de unga att engagera sig och ta ledande roller tidigt. Det bådar också för en stark gemenskap och fortsatt engagemang när de blir seniorer.

Vi hoppas att ni får nytta av checklistan!