Beställ checklistan 20 tips på hur din förening kan hålla i fler digitala möten

Fler digitala möten

Pandemin är över men möjligheterna och vanan att hålla i och delta i digitala möten är här för att stanna. Vi har tagit fram en checklista med 20 tips för ditt lag eller förening att använda för att fortsätta hålla i digitala möten, i fler sammanhang än du kanske tänkt på.

20 tips digitala möten

Beställ Checklistan till höger. Vi hoppas den ger inspiration till att fler möten hålls digitalt, tids och kostnadseffektivt

Teamet på Digitala Lagkassan